Сүхбаатар дүүргийн ахмадуудад зориулан Хандгайтад Ахмадын сувиллын амралт байгуулсан.

Сүхбаатар дүүргийн ахмадуудад зориулан Хандгайтад Ахмадын сувиллын амралт байгуулсан.

 

"