Дундговь аймаг: Төв халхын дуулалт жүжгийн театр шинэ байртай болно

Аймгийн 1-р цэцэрлэг өөрийн байргүй хоёр жил болсныг газар дээр нь шийдэж 2019 оны төсөвт суулгаж өгөхөөр боллоо. Түүнчлэн Төв халхын дуулалт жүжгийн театрын шинэ барилгын төсвийг мөн ирэх оны төсөвт суулгаж шийдэж өгөхөөр боллоо. Дундговь аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын удирдлагууд болон багш ажилчидтай уулзаж салбарын бодлого, шинэчлэл, баримталж буй үзэл баримтлалыг танилцууллаа.

"

"

"

"

"