ТАНЫГ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХАД

БИД таныг улс орондоо хийсэн бүтээснээ үнэлүүлж, амар амгалан амьдрах орчныг илүү сайжруулна. Шударга халамжийн системийг тогтооно. Тэтгэвэр, тэтгэмжийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. Ахмадуудаа тэтгэврийн зээлийн өрөнд оруулж байгаа бодлогыг өөрчилж, тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулна. Ахмадуудын мэдлэг, туршлагыг залуу үеийнхэнд өвлүүлэх зорилгоор "ахмад зөвлөх" ажиллуулж, “Ач санах” хуулийг батлан хэрэгжүүлнэ. Ахмад настанд зориулсан эмнэлгийн үйлчилгээ, асаргаа, сувилгааг өргөжүүлнэ. Та сэтгэл амгалан амьдарч, үр ач, эх орноороо бахархаж, өндөр насандаа авах ёстой бүхий л хүндлэл, ачлалыг хүртэнэ.